JKH GKS Jastrzębie - KH Energa Toruń 1:2 (K) | Śląskie.TV

JKH GKS Jastrzębie - KH Energa Toruń 1:2 (K)

Skrót meczu JKH GKS Jastrzębie - KH Energa Toruń 1:2 (K)

 

https://youtu.be/RgvYMyY0FL4